Vitlök som förebyggande medicin.
Vitlök har använts medicinskt i tusentals år. Vitlök har dyrkats av de forntida egyptierna, tuggats av de grekiska olympiska atleter, och ansetts vara nödvändigt för att hålla vampyrer stångna! Vad vi beskriver här nedan är bara några få av alla fördelar som följer av att inkludera vitlök i dieten.

Vitlök och kolesterol Det finns över ett dussin väldesignade studier runtom i världen som bekräftar att vitlök i diverse former kan reducera kolesterol. Nyligen publicerade forskare i Oxford och Amerika sammanfattningar av vitlökens alla fördelar.

Förfttarna hävdar att vitlök spelar en viktig roll i behandling av hög kolesterolhalt, och att denna skrift granskar all publicerad och opublicerad data från hela världen. Över lag visades en 12procentig reduktion i total kolesterolhalt, i jämförelse med placebo, och denna reduktion visades normalt efter endast 4 veckor behandling. Den håller troligtvis i sig så länge studien fortgår.

Den hitintills största studie som gjorts var i Tyskland, där 261 patienter från 30 allmänpraktiker fick antingen vitlökspulver i tablettform, eller placebo. Efter en 12veckorsperiod hade kolesterolnivån gått ner med 12%, och triglycerider med 17% i jämförelse med placebo gruppen.

Silagy CS, Neil HAW, 1994, The Journal of the Royal College of Physicians, Vol 28 No 1:39-45


Vitlök och graviditet Minska komplikationer naturligt med vitlök!

Ny forskning visar att intag av vitlök under graviditet kan minska risken för pre-eclampsi (höjt blodtryck och protein i urinen). Studier visar att vitlök kan hjälpa till att höja födelsevikten på barn dömda att födas för små. Denna forskning utfördes av Dr D Sooranna, Ms J Hirani och Dr I Das på the Academic Department of Obstertrics & Gynaecology vid Chelsea & Westminster Hospital i London, Storbritannien.

De drog slutsatsen att även om pre-eclampsi och växtfördröjning är komplexa och multifaktoriska tillstånd, så kan intag av standardiserade vitlökstabletter graviditeten igenom, minska risken för dessa komplikationer vid födseln. De koncentrerade sig på växthämmade barn, och pre-eclampsi, ett potentiellt farligt tillstånd som inträffar vid ungefär en på tio graviditeter.

Forskningsteamets experiment visar att genom att tillsätta vitlöksextrakt till celler från placentan hos kvinnor som är troliga kandidater för dessa problem, kunde man snabbt stimulera tillväxt. Dessutom kunde man märkbart öka viktiga enzymers aktivitet, vilket var nersatt i de abnormala graviditeterna, genom att tillsätta vitlök.

Vitlök och impotens Vitlök har alltid varit känt som en afrodisiak, och från medicinsk synpunkt kan det öka blodcirkulationene märkbart. Nu verkar det som om ett enzym kallat NOS (Nitric Oxide Synthase) är i första hand ansvarigt för erektionsmekanismen. Studier har nyligen visat att vitlök i vissa former kan stimulera produktionen av NOS, speciellt hos individer med låg nivå av detta enzym. Folktradition visar sig nu ha rätt!!

Vitlök och cancer

Mycket information har publicerats angående vitlökens roll vad beträffar cancer. Forskning pågår i de flesta länder för att försöka isolera vilka komponenter som, näst allicin, är mest aktiva. Nyligen har forskare i Pennsylvania visat att genom att injicera något som kallas "dialyl disulphide" (bildas när rå vitlök skärs eller krossas), kan man reducera tumörer med 50%, och att ett annat ämne (S-Allylcysteine) kan hindra cancerframkallande agenter från att binda sig till bröstceller hos människor.

Sökandet efter ämnen som kan förhindra cancer har intensifierats i och med ökande bevis för att många former av cancer är orsakade eller utlösta av faktorere som har att göra med livsstil och miljö. Det är väl känt att vitlök kan stärka immunsystemet, vilket är av yttersta betydelse för bekämpning av cancer.

Nyfunna fakta stöder den växande mängd av bevis som säger att vitlök fungerar som en anti-carcinogen, både i behandling och i förebyggande syfte, och att vitlök och relaterade livsmedel spelar en viktig dietmässig roll i cancerprocessen. Till exempel, vetenskapsmän har funnit samband mellan vitlöksintag och reducerade nitrit nivåer, samt färre dödsfall av magcancer.

För närvarande vet man inte exakt hur vitlök skyddar mot cancer, men det kan relatera till blockering av cancerorsakande ämnens formation, vilket hindrar deras förmåga att bilda tumörer, och kan till och med nedsätta tillväxten hos tumörceller.

Detta följer från arbete av utfört av Professor Michael Wargovich vid the University of Texas, där hans grupp studerade effekterna av två renade komponenter av vitlök - dialylsulphide, vilket är lösligt i olja, och S-allyl cysteine, vilket är vattenlösligt. Han testade dessa på två carcinoma djur, och fann att tumörerna kunde reduceras med 50% - 75%. I kontrollgrupperna gav han en profylaktisk dos av vitlök, och försökte sedan medvetet inducera en virulent form av cancer. Han fann att vitlöken effektivt hindrade hans kontrollgrupp från att få cancer. Hans slutsats var att, trots att man inte känner till den exakta mekanismen, visar hans resultat att tillsats av vältolererade vitlöksprodukter kan ge viktigt skydd gentemot cancer.

[Bönor] [Kontakt] [Vår Direktör] [Vitlök]
[Medicin] [Foton] [Kryddor] [Sajtkarta] [Hem]


Email: info@toppearl.com
Phone: +86 755 2585 7534
Fax: +86 755 2585 7535